ตัวชี้วัดปี 2560

ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี2560

จังหวัดมหาสารคาม

 

ตัวชี้วัดปี 2560

  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
Username  
 
Password  
 
 
 
 
ร้อย-แก่น-สารสินธุ์


สถิติ 10 อันดับ


ANC Amphur ANC OfficeEPI Amphur EPI OfficePerson1
อำเภอ
Person1
หน่วยงาน
Person2
อำเภอ
Person2
หน่วยงานตรวจสอบ
สถานะ 43 แฟ้ม
หน่วยงานที่
ไม่เพิ่มผู้ใช้งาน
ผู้รับผิดชอบ
อำเภอ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานผู้ใช้งานทั่วไป สมาชิก Admin

Home | สถิติการเข้าใช้งาน | Login
จังหวัดมหาสารคาม